Торти Бургас номер 600 -композиция сватбена плюс торта за кумовете
номер 600 -композиция сватбена плюс торта за кумовете

За едноетажната минимум 12 порции

90 парчета сметанов
90 парчета виенски вкус
75 парчета сметанов вкус
75 парчета виенски вкус
12 парчета виенски вкус
12 парчета сметанов вкус
110парчета виенски вкус
110 парчета сметанов вкус