Торти Бургас номер 679 - 80 порции
номер 679 - 80 порции

Възможни порции 80, 90, 100 на з етажа ; 100 и 135 на 4 етажа

90 парчета сметанов - 360 лв.
90 парчета виенски вкус - 394 лв.
80 парчета сметанов вкус - 313 лв.
80 парчета виенски вкус - 350 лв.
100 парчета сметанов вкус - 400 лв.
100 парчета виенски вкус - 438 лв.