Как да поръчаме

 Внимание!!

В момента цените се актуализират.

Възможно е цените  на някои от тортите да не отговарят на действителните.

За актуалните цени справка в нашите магазини. 

 

 

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност,

настъпили в резултат от епидeмичния взрив от COVID-19

Бенецифиент"ДТК" ООД

Обща стойност: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално 

съфинансиране.

Начало:  28.09.2020г.

Край:      28.12.2020г